loading
پسر نابغه ...
سردار خوبی ها
مدرسه 2 زبانه
مدرسه شاد
المپیاد درون مدرسه ای بر روی بنر کلیک کنید وارد صفحه اینستاگرام شوید.

  معرفی موسسه

  مدرسه هوشمند به عنوان یکی از مهمترین مولفه های نظام جمهوری اسلامی ایران، یک سازمان آموزشی و پرورشی پ

  مقررات و آیین نامه

  اهداف آموزشی و پرورشی پیش دبستانی و دیستان تمام هوشمند دیباگرانپرورش مهارت های زندگی ؛ اخلاق و خدا ج

  تجهیزات

  تجهیزات یکی از ارکان مهم یک مدرسه هوشمند است ، مدرسه ای که فاقد تجیزات کافی باشد نمی توان نام هوشمند

  مدیریت

  پیش دبستان و دبستان تمام هوشمند دیباگران در سال تحصیلی 96-95 تأسیس شد . این بنا در 1000 متر مربع زمی

  تهران، بلوار آفریقا