برگزاری کارگاه والدین

برگزاری کارگاه با موضوع تربیت جنسی

, برگزاری کارگاه والدین

قابل توجه خانواده های عزیز دیباگرانی از آنجایی که بحث تربیت عزیزانمان بدین منظور کارگاه آموزش والدین فردا یکشنبه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در محل دبستان دیباگران دایر میباشد.